Πατρινοί Συνθέτες/Πατρινοί Ποιητές, An Art, Athens (February 2017)